16

مارس
2020

آیا تور ها لیدر دارند ؟

پست شده به وسیله : امین امینی راد/ 0

شهر وان شهری کوچک و توریستی می باشد و در داخل شهر نیازی به وسیله نقلیه و لیدر نمی باشد و لیدر بنا به درخواست مسافر با
هزینه اضافی به مسافرین تعلق میگیرد  (بدلیل کوچکی شهر 99 درصد تور های وان از ایران بدون لیدر می باشد )
هزینه لیدر اختصاصی و محلی فارسی زبان برای گروه های انفرادی برای یک روز سه الی چهار ساعت  40 الی 80 لیر می باشد

Administrator

امین امینی هستم عاشق سفر براتون از تجربه های سفر به شهر وان ترکیه و هر چیزی که برای سفر به این شهر لازم دارید مینویسم