16

مارس
2020

آیا شهر وان ترکیه دریا دارد ؟

پست شده به وسیله : امین امینی راد/ 0

شهر وان دارای دریاچه بسیار بزرگ می باشد که مسافرین می توانند از تور های این دریاچه استفاده نمایند

Administrator

امین امینی هستم عاشق سفر براتون از تجربه های سفر به شهر وان ترکیه و هر چیزی که برای سفر به این شهر لازم دارید مینویسم