16

مارس
2020

آیا شهر وان ترکیه فرودگاه دارد ؟

پست شده به وسیله : امین امینی راد/ 0

این شهر دارای فرودگاه مجهز می باشند و میتوان از این فرودگاه به تمام شهرهای ترکیه با هواپیما بصورت هوایی سفر کرد ولی توجه شود که این فرودگاه بین المللی نیست !

Administrator

امین امینی هستم عاشق سفر براتون از تجربه های سفر به شهر وان ترکیه و هر چیزی که برای سفر به این شهر لازم دارید مینویسم