16

مارس
2020

آیا وان ترکیه پارک آبی دارد ؟

پست شده به وسیله : امین امینی راد/ 0

این شهر از اغلب امکانات رفاهی مثل پارک آبی و ساحل و آزادی های کشور ترکیه برخوردار می باشد

Administrator

امین امینی هستم عاشق سفر براتون از تجربه های سفر به شهر وان ترکیه و هر چیزی که برای سفر به این شهر لازم دارید مینویسم