16

مارس
2020

اسامی خیابان های اصلی وان ترکیه چیست ؟

پست شده به وسیله : امین امینی راد/ 0

شهر وان ترکیه دو خیابان اصلی با نام های جمهوریت و ماراش را شامل می شوند که اغلب هتل ها و رستوران ها و مراکز خرید در این دو
خیابان هستند

Administrator

امین امینی هستم عاشق سفر براتون از تجربه های سفر به شهر وان ترکیه و هر چیزی که برای سفر به این شهر لازم دارید مینویسم