16

مارس
2020

وان ترکیه چند هتل دارد ؟

پست شده به وسیله : امین امینی راد/ 0

این شهر دارای حدود 02 هتل سه تا پنج ستاره و سوئیت می باشد که هتل ها اغلب در مرکز شهر می باشد

Administrator

امین امینی هستم عاشق سفر براتون از تجربه های سفر به شهر وان ترکیه و هر چیزی که برای سفر به این شهر لازم دارید مینویسم