کدام برند های لباس در وان ترکیه شعبه دارند ؟

16

مارس
2020

کدام برند های لباس در وان ترکیه شعبه دارند ؟

پست شده به وسیله : امین امینی راد/ 0

تمامی برند های معروف ترکیه مثل کوتون ، ال سی وا کی کی و… در شهر وان دارای شعبه می باشند

Administrator

امین امینی هستم عاشق سفر براتون از تجربه های سفر به شهر وان ترکیه و هر چیزی که برای سفر به این شهر لازم دارید مینویسم