رقیه اسکویان

رقیه اسکویان

مدیر فروش وان تور

سرپرست واحد فروش هتل و تور

یکی از بخش های اصلی هر تیم گردشگری مدیر فروش اون بخش هست و خانم اسکویان یکی از مهره های اصلی ما در این مسیر هستش
هر وقت توی بخش ارتباط با مشتریان و فروش تور ها  به مشکل میخوریم میریم پیش خانم اسکویان و  روی ایشون از اول حساب ویژه ای باز کردیم