آیا بیمه خودرو برای عبور سواری از مرز اجباری است ؟

طبق قوانین کشور ترکیه برای وارد شدن هر ماشین سواری به ابن کشور ، ملزم به ارائه برگه بیمه کشور ترکیه در مرز به ماموران می باشد. و تهیه نکردن این برگه قبل از شروع سفر یک امری بسیار اشتباه می باشد.
زیرا در مرز برای صادر کردن بیمه ی ترکیه ای ماشین شاید تا دوبرابر هزینه معمول آن از شما هزینه دریافت نمایند

راهنمای عبور از مرز رازی با ماشین شخصی : لینک مطلب راهنمای عبور از مرز رازی 

انواع روش های صدور بیمه ترکیه برای سواری 

  1. تهیه بیمه نامه از نمایندگی های بیمه در مرز : این روش به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود زیرا صدور بیمه نامه در مرز بخصوص رازی ۴ الی ۵ ساعت زمان بر است که درخواست بیمه از مرز به ترکیه ارسال میشود و تا پاسخ آن از طرف ترکیه امری بسیار زمان بر خواهد بود
  2. تهیه بیمه آکسای بیمه ایران : از نمایندگی های این بیمه در کشور که هزینه ی ۳۰ روزه ی آن حدود ۸۰ هزار تومان می باشد ( قبل از خرید بیمه از مسئول بیمه سوال بفرمایید که آیا مرز این بیمه را هنوز قبول میکند یا خیر زیرا هر روز قوانین مرزی عوض می شود)
  3. دریافت بیمه نامه از اتباع ترکیه :  ارسال بیمه توسط افراد ساکن ترکیه یا رانندگان ترانزیت  به ایران که هزینه ای حدود ۷۰ لیر برای ۳ ماه از طرف شرکت های  ترکیه دریافت می شود

تورهای وان ترکیه به لینک مقابل مراجعه نمائید :  تور های شهر وان ترکیه از ایران