16

مارس
2020

آب و هوای وان ترکیه

پست شده به وسیله : امین امینی راد/ 0

شهر وان ترکیه یکی از شهر های مرزی و توریستی کشور ترکیه می باشد ، این شهر از نظر آب و هوایی شبیه شهر تبریز ایران می باشد و اغلب روزها هوایی معتدل و شب هایی خنک در تابستان را دارد و چندان نیاز به کولر ندارد

Administrator

امین امینی هستم عاشق سفر براتون از تجربه های سفر به شهر وان ترکیه و هر چیزی که برای سفر به این شهر لازم دارید مینویسم