16

مارس
2020

اعتبار ووچر ارسالی واحد فروش چقدر است ؟

پست شده به وسیله : امین امینی راد/ 0

اعتبار ووچر ارسالی تا 4 ساعت الی 24 ساعت بعد از ارسال می باشد و بعد از واریز پیش پرداخت و یا تسویه معتبر بوده و یک نسخه از ووچر به ترنسفر ، و هتل ارسال خواهد شد لذا از ووچر هتل یا بلیط خود یک پرینت تهیه نمایید و تا پایان سفر نزد خود نگه دارید

Administrator

امین امینی هستم عاشق سفر براتون از تجربه های سفر به شهر وان ترکیه و هر چیزی که برای سفر به این شهر لازم دارید مینویسم