16

مارس
2020

قیمت سیم کارت ترکیه ای چقدر است؟

پست شده به وسیله : امین امینی راد/ 0

هزینه سیم کارت ترکیه حدود 100 لیر می باشد که مادام العمر میباشد و درصورت 6 ماه عدم استفاده مسدود می شود

Administrator

امین امینی هستم عاشق سفر براتون از تجربه های سفر به شهر وان ترکیه و هر چیزی که برای سفر به این شهر لازم دارید مینویسم