16

مارس
2020

لیر ببریم یا دلار ؟

پست شده به وسیله : امین امینی راد/ 0

هنگام سفر به شهر وان همیشه ارز خود را بصورت لیر ترکیه همراه داشته باشید و از بردن یورو ، ریال ، دلار خودداری نمائید

Administrator

امین امینی هستم عاشق سفر براتون از تجربه های سفر به شهر وان ترکیه و هر چیزی که برای سفر به این شهر لازم دارید مینویسم